• تاریخ انتشار خبر: یکشنبه, 30 دسامبر , 2018 | 10:47 | کد خبر : 18736 |
 • این چه شورایی‌ست؟
  این چه شهرداری‌ست؟

  یاران سبز- مرتضی خضری: این چه شهرداری‌ست؟ این همان شهرداری‌ست که 40 میلیارد و 700 میلیون تومان ارزش افزوده گرفته است و پاسخ نمی‌دهد، کجا، چگونه و با چه مصوبه‌ای هزینه شد. این همان شهرداری‌ست که در سال 96 و 97 از تملک دارایی  ۱۶ میلیارد تومان گرفته است و پاسخ نمی‌دهد، کجا، چگونه و […]

  یاران سبز- مرتضی خضری: این چه شهرداری‌ست؟

  این همان شهرداری‌ست که 40 میلیارد و 700 میلیون تومان ارزش افزوده گرفته است و پاسخ نمی‌دهد، کجا، چگونه و با چه مصوبه‌ای هزینه شد.
  این همان شهرداری‌ست که در سال 96 و 97 از تملک دارایی  ۱۶ میلیارد تومان گرفته است و پاسخ نمی‌دهد، کجا، چگونه و با چه مصوبه‌ای هزینه شد.

  این همان شهرداری‌ست که از درآمدهای شهرداری بیش از ۱۰ میلیارد تومان گرفته است و پاسخ نمی‌دهد، کجا، چگونه و با چه مصوبه‌ای هزینه شد‌.

  این چه شورایی‌ست؟

  این شورا همان شورایی‌ست که تمام این ضعف‌ها را دیده است و دم نمی‌زند.
  این همان شورایی‌ست که نامه می‌زند و پاسخ نمی‌گیرد و از تصمیم عاجز است.

  این همان شورایی‌ست که در درونش اختلاف موج می‌زند.

  این همان شورایی‌ست که مصوباتش تغییر می‌کند.

  این همان شورایی‌ست که قرار بود موکل مردم باشد؛ اما نیست.

  و اما، این همان شهردار و شورایی‌ست که گزارش مالی خود را که قرار بود شفاف بگوید، پنهان نگه داشته‌ است.

   

  مدیرسایت: مرتضی خضریکلیدواژه ها: ، ، ،