• تاریخ انتشار خبر: پنجشنبه, 24 می , 2018 | 12:05 | کد خبر : 17560 |
  • دعوت بازیکن گناوه‌ای به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی
    تندسر در راه تیم ملی فوتبال ساحلی

    یاران سبز_ مرتضی خضری: عبدالمهدی تندسر یکی از جوانان مستعد فوتبال ساحلی گناوه در لیست 20 نفر تیم ملی «ب» قرار گرفت. تندسر یکی از سرمایه‌های تیم فوتبال موج گناوه می‌باشد. تندسر فوتبال خود را از چمن و در پرسپولیس گناوه آغاز کرد ولی با تغییر مسیر به فوتبال ساحلی رو آورد. این بازیکن زیر […]

    یاران سبز_ مرتضی خضری: عبدالمهدی تندسر یکی از جوانان مستعد فوتبال ساحلی گناوه در لیست 20 نفر تیم ملی «ب» قرار گرفت. تندسر یکی از سرمایه‌های تیم فوتبال موج گناوه می‌باشد. تندسر فوتبال خود را از چمن و در پرسپولیس گناوه آغاز کرد ولی با تغییر مسیر به فوتبال ساحلی رو آورد. این بازیکن زیر نظر حیدر نیکونژاد رشد کرد و برای دومین بار به اردوی تیم ملی «ب» فوتبال ساحلی دعوت شد. از بوشهر هم رضا ندومی به اردوی تیم ملی دعوت شده است.