• تاریخ انتشار خبر: سه شنبه, 22 ژانویه , 2019 | 20:10 | کد خبر : 18842 |
 • همه به دنبال
  خداحافظی مردی که بی‌سلام آمده بود

  یاران سبز_ مرتضی خضری: استعفای نادر جعفری منفرد از سرمربی‌گری پرسپولیس گناوه تمامی کادر فنی این تیم را تحت تاثیر قرار داد. پرسپولیس گناوه وابستگی شدیدی به جعفری منفرد دارد و به همین دلیل هیات مدیره این تیم با استعفای سرمربی مخالفت کرد. به‌نظر می‌رسد هیات مدیره به دنبال رضایت جعفری‌ست. اعتراض تعدادی از تماشاگران […]

  یاران سبز_ مرتضی خضری: استعفای نادر جعفری منفرد از سرمربی‌گری پرسپولیس گناوه تمامی کادر فنی این تیم را تحت تاثیر قرار داد. پرسپولیس گناوه وابستگی شدیدی به جعفری منفرد دارد و به همین دلیل هیات مدیره این تیم با استعفای سرمربی مخالفت کرد. به‌نظر می‌رسد هیات مدیره به دنبال رضایت جعفری‌ست.

  اعتراض تعدادی از تماشاگران به عملکرد کادر فنی در هفته‌های اخیر، سرمربی پرسپولیس را به سوی استعفا رهنمود کرد.

  مدیرسایت: مرتضی خضری