• تاریخ انتشار خبر: چهار شنبه, 24 فوریه , 2016 | 13:34 | کد خبر : 13955 |
 • از نگاه دوربین
  گزارش تصویری مسابقات نوجوانان مناطق کشور به میزبانی گناوه (2)

  یاران سبز _ محمد احمدزاده : گزارش تصویری از دیدار های برگزار شده مسابقات نوجوانان مناطق کشور به میزبانی گناوه.  

  یاران سبز _ محمد احمدزاده : گزارش تصویری از دیدار های برگزار شده مسابقات نوجوانان مناطق کشور به میزبانی گناوه.

  مهدی-فتاحی مهدی-اسماعیلی گلر-یاسوج پسنده-گلر-هرمزگان آلومینیوم-هرمزگان.ایرانجوان-بوشهر ساربانی سالاری ابراهیم-شریفی

  بهادر-عربزاده حسام-تراکمه سید-امیر-حسین-موسوی شهر-کرئ-.-مید-گناوه عزیز-صفری فروزش مصطفی-ربیعی احمدیانخوشحالی محمد-زمانی-راد داور.... داور.. داور-عبدالی کمک-داور.. کمک-داور. کمک-داور-÷.

  مدیرسایت: مرتضی خضری
  نویسنده : ناشناس
  تاریخ : 27 فوریه 2016
  ساعت : 20:17:17

  اقای احمد زاده چرا از تیم برق یاسوج عکس نمیزنی.

  نویسنده : من
  تاریخ : 28 فوریه 2016
  ساعت : 00:11:10

  خبر سقوط پاس سیچه نمیزنیااا سایت یکطرفه