• یاران سبز : فتح اله احسن پور از جمله کسانی است که در ورزش رزمی استان بوشهر تجربه های متفاوتی دارد و بعد از سالها همچنان پر تلاش عمل می کند احسان پور به تازگی کیک بوسینگی را که خود راهش را به استان باز کرده بود رها کرده و به ووشو روی آورده است […]

  • یاران سبز: یکی از نامهای پر آوازه و نام آشنای این مناطق بی شک قلعه گلو یا گل و گلاب است که اهالی لیراوی آن را مرکز حکومت لیراوی کوه به رهبری امیر لیرو می دانند . نام این قلعه برای بسیاری آشنا ست و اتفاقات تاریخی زیادی در این قلعه به وقوع پیوسته است. اما […]

  • یاران سبز :در اولین روز سال 93 به ساحل گناوه نظری انداختم تا شاید عید خودم را از ساحل بگیرم  ، اما هر چه دیدم همه را با تاسف نگاه کردم ، همچنان بوی آبهای سطحی و شاید فاضلاب که در طول ساحل از چند نقطه به دریا سرازیر است مشمئز کننده است . همچنان […]

آرشیو یاران سبز