• تاریخ انتشار خبر: چهارشنبه, 13 مارس , 2019 | 11:43 | کد خبر : 19119 |چاپ این مطلب
 • در بندرگناوه قول داده می‌شود اما عمل نمی‌شود
  می‌شود اما نمی‌شود

  یاران سبز_ مرتضی خضری: می‌شود اما نمی‌شود.   خیابان آسفالت می‌شود اما نمی‌شود. پل ساخته می‌شود اما نمی‌شود. حرم به حرم وصل می‌شود اما نمی‌شود. جاده گناوه میشان ساخته می‌شود اما نمی‌شود. جاده گناوه گچساران عریض می‌شود اما نمی‌شود. جاده گناوه ریگ افتتاح می‌شود اما نمی‌شود.  ساحل زیبا می‌شود اما نمی‌شود. فاضلاب تکمیل می‌شود اما […]

  یاران سبز_ مرتضی خضری: می‌شود اما نمی‌شود.

    خیابان آسفالت می‌شود اما نمی‌شود. پل ساخته می‌شود اما نمی‌شود. حرم به حرم وصل می‌شود اما نمی‌شود. جاده گناوه میشان ساخته می‌شود اما نمی‌شود. جاده گناوه گچساران عریض می‌شود اما نمی‌شود. جاده گناوه ریگ افتتاح می‌شود اما نمی‌شود.  ساحل زیبا می‌شود اما نمی‌شود. فاضلاب تکمیل می‌شود اما نمی‌شود. ورزشگاه ساخته می‌شود اما نمی‌شود. دست‌فروش ساماندهی می‌شود اما نمی‌شود. میدان امام علی گرد می‌شود اما نمی‌شود. دهکده گردشگری جانمایی می‌شود اما نمی‌شود. این بندر توریستی می‌شود اما نمی‌شود. این مسئول مسئول می‌شود اما نمی‌شود. شهر آباد می‌شود اما نمی‌شود.

  قول داده می‌شود اما عمل نمی‌شود.

  این نوروز، نوروز می‌شود؟

  مدیرسایت: مرتضی خضری