• تاریخ انتشار خبر: یکشنبه, 16 فوریه , 2020 | 18:17 | کد خبر : 19649 |چاپ این مطلب
  • ورزش و انتخابات مجلس
    حمایت لنگر مال‌قائد از مسعود شیرافکن

    یاران سبز_ مرتضی خضری: ورزشی‌ها هم به میدان انتخابات آمده‌اند. لنگر مال قائد در میان اهالی این روستا از محبوبیت زیادی برخوردار است. این تیم که تنها تیم روستایی باقی مانده در فوتبال گناوه است از مسعود شیرافکن حمایت کرده است. حمایت لنگر پیامد خوبی برای شیرافکن دارد.

    یاران سبز_ مرتضی خضری: ورزشی‌ها هم به میدان انتخابات آمده‌اند. لنگر مال قائد در میان اهالی این روستا از محبوبیت زیادی برخوردار است. این تیم که تنها تیم روستایی باقی مانده در فوتبال گناوه است از مسعود شیرافکن حمایت کرده است. حمایت لنگر پیامد خوبی برای شیرافکن دارد.

    مدیرسایت: مرتضی خضریکلیدواژه ها: ، ،