• تاریخ انتشار خبر: چهارشنبه, 24 مارس , 2021 | 13:16 | کد خبر : 20084 |چاپ این مطلب
  • عمری با پاس
    ابراهیم شهری سنگ زیرین پاس

    یاران سبز_ مرتضی خضری: خانواده شهری یکی از ارکان قدرت پاس در گناوه هستند. وقتی پاس از زنده یاد حسن‌علی هنرکار، سیدنصراله کاظمی و حسین پناهی‌نسب به نسل دوم منتقل شد، ابراهیم شهری در مرکز این انتقال قرار داشت. چپ پای آرام پاس در کنار اسماعیل شهری، احمد دشتیان و صدراله شمسی، پاس را به […]

    یاران سبز_ مرتضی خضری: خانواده شهری یکی از ارکان قدرت پاس در گناوه هستند. وقتی پاس از زنده یاد حسن‌علی هنرکار، سیدنصراله کاظمی و حسین پناهی‌نسب به نسل دوم منتقل شد، ابراهیم شهری در مرکز این انتقال قرار داشت. چپ پای آرام پاس در کنار اسماعیل شهری، احمد دشتیان و صدراله شمسی، پاس را به پیش بردند. ابراهیم شهری در کنار خانواده خود پاس را هم تر و خشک کرد. شهری در دو دوره حضور پیشکسوتان گناوه عامل اصلی در هماهنگی بازیکنان بود. چپ پای آرام ولی گلزن ناآرام پاس هم در میدان فوتبال موثر بود و هم در بیرون میدان. پیشکسوتان پاس در دو دوره برگزاری این مسابقات عنوان قهرمانی را به دست آوردند. ابراهیم شهری در دوره نخست هم تیم‌داری کرد و هم بازی ولی در دومین دوره به دلیل دور بودن از تمرینات تنها به تیم‌داری پرداخت.

    مدیرسایت: مرتضی خضری