• تاریخ انتشار خبر: دوشنبه, 7 ژوئن , 2021 | 18:15 | کد خبر : 20261 |چاپ این مطلب
 • نقش شورا در عزل و نصب‌ نیروها در شهرداری و ورود نیروی جدید به شهرداری
  لگد شورا بر قانون

    ❇️یاران سبز- مرتضی خضری: حسین حسین‌زاده شهرداری بود که تا شورای پنجم آمد، رفت. کارشناس ارشد شهرسازی و معماری در انتهای سال ۹۵ و ابتدای سال ۹۶ برای مدت کوتاهی شهردار گناوه بود. حسن‌زاده در چهارچوب قوانین شهرداری حرکت کرد تا شهرداری و شورا به هم پاسخگو باشند. حسین حسن‌زاده در مدت کوتاه بودنش […]

   

  ❇️یاران سبز- مرتضی خضری: حسین حسین‌زاده شهرداری بود که تا شورای پنجم آمد، رفت.
  کارشناس ارشد شهرسازی و معماری در انتهای سال ۹۵ و ابتدای سال ۹۶ برای مدت کوتاهی شهردار گناوه بود.
  حسن‌زاده در چهارچوب قوانین شهرداری حرکت کرد تا شهرداری و شورا به هم پاسخگو باشند. حسین حسن‌زاده در مدت کوتاه بودنش برنامه‌های خود را عملی کرد.
  ▫️حسین حسن‌زاده هفته گذشته مصاحبه‌ای داشت که به قوانین شهرداری و شورا اشاره داشت و سئوالات زیادی را به وجود آورد.
  ▪️ شورا باید در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، رفاهی شهروندان عمل کند؛ آیا شورای پنجم عمل کرده است؟
  ▪️بسیاری از اعضای شورا طی دوره‌های گذشته و کنونی دست روی منافع شخصی گذاشتند؛ آیا شورای پنجم هم چنین رفتاری داشته است؟
  ▪️در شهرهای کوچک شوراها به مسایل اجرایی و پرسنلی شهرداری نیز دخالت می‌کنند؛ آیا شورا پنجم هم دخالت کرده است؟
  ▪️شوراها در عزل و نصب‌ها دخالت مستقیم می‌کنند و این مورد باعث مختل شدن وضعیت شهرداری می‌شود؛ آیا شورا پنجم هم چنین کرده‌ است؟
  ▪️شورای پنجم در عزل و نصب‌ها و ورود نیروهای جدید دخالت داشته است؛ چرا داشته است؟
  ▪️آیا اعضای شورا می‌توانند پاسخ‌گو باشند؟

  مدیرسایت: مرتضی خضری