• تاریخ انتشار خبر: چهارشنبه, 18 فوریه , 2015 | 14:12 | کد خبر : 9978 |چاپ این مطلب
 • حوادث بعد از بازی ایرانجوان خورموج و شهرداری کامیاران
  جشن و جنگ

  یاران سبز: حکایت پایان بازی ایرانجوان خورموج و شهرداری کامیاران همه را سر در گم کرده بود . در یک سوی میدان فریاد شادی سکوت را شکسته بود و در سویی دیگر جنگ هواداران نفس ورزش را به شماره انداخته بود. این تصاویر گوشه ای از حکایت جشن و جنگ در خورموج است.

  یاران سبز: حکایت پایان بازی ایرانجوان خورموج و شهرداری کامیاران همه را سر در گم کرده بود . در یک سوی میدان فریاد شادی سکوت را شکسته بود و در سویی دیگر جنگ هواداران نفس ورزش را به شماره انداخته بود. این تصاویر گوشه ای از حکایت جشن و جنگ در خورموج است.

  شادی-فوتبالی-در-خورموج جشن-در-خورموج جشن-و-جنگ-فوتبال-در-خورموج جشن-و-جنگ-فوتبال-در-خورموج...جنگ-فوتبالی-در-خورموج جنگ-فوتبالی-در-خورموج..

  مدیرسایت: مرتضی خضری