• بانک‌داری اسلامی و سودهایی که کمر می‌شکند

    یاران سبز_ مرتضی خضری: چند سال پیش بانک‌ها برای جلب مشتری، تبلیغات عجیبی به راه انداخته بودند. یکی از بانک‌ها برای نشان دادن سرعت کار خود تبلیغی را انجام داد که هنوز در خاطر اکثر افراد باقی مانده است. پدری برای انجام امور بانکی وارد بانک می‌شود و دست کودک خردسال خود را هم در […]

آرشیو یاران سبز