• برگشت عبداله‌زاده به خانه

    یاران سبز_ مرتضی خضری: علی عبداله زاده بار دیگر پیراهن صنعت نفت آبادان را پوشید. بازیکن جوان آبادانی فوتبال خود را از صنعت نفت شروع کرد ولی سال گذشته از دروازه پارس جنوبی جم دفاع کرد. پورموسوی سرمربی صنعت نفت آبادان نام عبداله‌زاده را در لیست خرید خود داشت و این بازیکن را جهت عقد […]

  • مصدومیت علی عبداله‌زاده

    یاران سبز_ مرتضی خضری: علی عبداله زاده مدافع صنعت نفت آبادان در نیمه دوم به زمین آمد تا اجازه سرزنی به حمله وران پارس جنوبی جم را ندهد اما این بازیکن خیلی زود از ناحیه سر مصدوم شد و با حالتی نامتعادل بازی را ادامه داد. عبداله زاده در پایان بازی به بیمارستان منتقل شد. […]

آرشیو یاران سبز