• شورا و شهردار، و جنگ ناتمام

    یاران سبز_ مرتضی خضری: عملکرد ماشااله احمدی شهردار گناوه، شورا را متلاطم کرده است. شورای شهر گناوه که به دنبال راه گریزی برای خروج از وضعیت بحرانی است، بیشترین نگاه خود را به سوی شهردار دارد. شورا عملکرد می‌خواهد و شهردار ندارد. این واکنش‌‍‌ها پاسخ‌های متفاوتی از جانب شهردار دارد. احمدی در مقابل شش عضو […]