• این چه شورایی‌ست؟

    یاران سبز- مرتضی خضری: این چه شهرداری‌ست؟ این همان شهرداری‌ست که 40 میلیارد و 700 میلیون تومان ارزش افزوده گرفته است و پاسخ نمی‌دهد، کجا، چگونه و با چه مصوبه‌ای هزینه شد. این همان شهرداری‌ست که در سال 96 و 97 از تملک دارایی  ۱۶ میلیارد تومان گرفته است و پاسخ نمی‌دهد، کجا، چگونه و […]

  • یاران سبز_ مرتضی خضری: در چهار دوره شورای شهر گناوه رکوردهای مختلفی به جا گذاشته شد. در شورای شهر گناوه بیشترین متقاضی ثبت نام مربوط به در دوره نخست بود. در این دوره 117 نفر ثبت نام کردوند ولی در نهایت 104 نفر در روز 7 اسفند 77 وارد رقابت انتخاباتی شدند. در این دوره […]