• شب نواب

    یاران سبز_ مرتضی خضری: در دهه چهل عکس‌های غلامرضا جهازی او را در گناوه شهره خاص و عام کرد تا جایی که به «غلام عکاس» مشهور شد ولی نگاه‌ها را به عکاسی سید عبدالحسین موسوی مشهور به «نواب» تغییر داد. ماشااله دریاگرد هم با قاب 6*4 شناخته شد ولی قابی که نواب انتخاب کرد چراغ […]