• انتخاب مربیان کاراته استان

    یاران سبز_ مرتضی خضری: هادی زیدی رئیس هیات کاراته استان بوشهر و عبدالمهدی بهمنی رئیس کمیته فنی هیات کاراته استان بوشهر طی جلسه‌ای اعضای کمیته فنی و مربیان رده‌های مختلف سنی را انتخاب کردند. عبدالمهدی بهمنی یکی از باتجربه‌های کاراته استان بوشهر که از نظر فنی نیز یکی از نخبه‌های این رشته است اولین جلسه […]

  • کاراته

    یاران سبز_ مرتضی خضری: مسابقات کاراته بانوان سبک شوتوکان ski در سالن شهید دستغیب شیراز انجام شد. این مسابقات در رشته کاتا(تیمی و انفرادی) و کومیته انفرادی در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد. تیم استان بوشهر بعد از فارس و کرمان در مکان سوم قرار گرفت. در ترکیب تیم استان بوشهر […]