امروز: ۰۸ مهر ۱۴۰۲

به کجا چنین شتابان

از شما می پرسم همگرایی اصلاح طلبی ما بوشهریها را چه شده است
فرایند شکل گیری یک مجموعه اشکال هندسی که برحسب قوائد علمی بنیان نهاد ه شده است رامی توان حزب تلقی کرد که خشت خشت این سازه ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی است که برحسب پیش فرضهای عقلانی بشری شکل گرفته و روز به روز در حال تحول و تحول خواهی عقلانی است.این اشکال هندسی دارای حجم ، جرم و محیط خاص خود می باشند و سنگ بنای آن به شکل هندسی متوازن و هرمی استوار بوده و خواهد بود . اما از شما می پرسم که اعضا و کارشناسان حزبی ما را چه شده است که خود آگاهانه این بنیان اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی را بجایی که با عقل بشری اداره کنند با اعمال آنارشیستی یا استبداد گرایانه به سوی قضا و قدر کشانده اند .همان چیزی که ملل مترقی و پیشرفته از آن با استدلال و براهین قوی خاص علوم انسانی قرنها پیش از آن عبور کرده اند. آیا نمی توان این حرکتهای منفعت طلبانه فردی و گروهی را یک نوع بازگشت به عقب تلقی کرد و از آن به عنوان یک چرخه ی باز پروری استبداد نام برد. شما خود دیده اید که چگونه وقتی انسانی دچار یک نوع بیماری مزمن و یا صعب العلاج می شود در حین طی کردن مراحل آزمایشگاهی و درمان بدلیل دلهره و دستپاچگی ترس حاصل از بیماری ، اطرافین و خود بیمار بنا به ناامیدی خاص چنین شرایطی تن به انواع نسخه های کوچه بازاری در بعضی مواقع داده و می دهند تا آنجا که خود ناامیدتر از تمامی مراحل درمان، بیمار خود را با ناامیدی بحال خود رها ساخته و به قضا و قدر می سپارند و آن می شود که ناخواسته خود به جای کمک به بیمار ، بیماری را تقویت می کنیم و باعث مرگ زود رس بیمار می شویم. اگر تا اینجای کار این مطلب را توانسته باشم با موفقیت به روی ریل اهدافم پیش کش خان اندیشه و تفکر شماها فرزانه گان خوبم کرده باشم توانسته ام درمکتب احزاب که برگرفته از علم عقلی بشری در مباحث علوم اجتماعی ست گامی به جلو برداشته و به قولی زیره را به کرمان برده باشم . در غیر این صورت از تمامی دوستان آگاه و دیر آشنا به این نوع تدوین اندیشه بشری عاجزانه درخواست کتابت داشته تا در غنای رفتارهای متوازن علوم و فنون جدید با نوع ساختاربندی حزبی بهره ای دو چندان ببریم . در این راستا از همه اصحاب و یاران حزبی که عشق و علاقه و باور به تشکلهای جمعی را داشته و دارند عاجزانه در خواست مینمایم که سعی کنند در اشاعه رفتارهای قانونمند و نظام مند حزبی بر حسب منشور حزبی با تاکید بر مبانی اساسنامه و مرامنامه خاص خود جامع عمل بپوشند تا در مقابل افکار تک رویانه و پروپاگاندای منشهای اسبتداگرایانه فردی به فضل خدا و عقلانیت اجتماعی با رویکرد مردمی خاص زمانه مدرن را پی گرفته باشیم . در این خصوص همه آگاهان خوبم در جبهه اصلاحات چه بهتر که به ریسمان هم گرایی و همراهی چنگ آزند و اختلافهای غیر عقلانی را با معادله های تکثرگرایانه و علوم عقلانی پی بگیرند تا دوییت و اختلاف و وصله های ناجور در بین اعضا و کارکرد آنان ناخواسته به کار گرفته نشود که در این صورت این خود یک نوع بازپروری استبدادی را در پی داشته و دارد که عقلانیت بشری به کمک همدیگر سالها پیش آن را حل کرده و پشت سر گذاشته است . اگر بیم و شکست و ندانم کاری در مقابل جناح مقابل با رویکرد مردمی دارید پس چه بهتر که تا دیر نشده است از اختلاف و دوییت به خاطر مردم و خودتان فاصله بگیرید، چرا که اگر ائتلاف بین احزاب است و نه اشخاص پس باید دید که چگونه است که احزاب در کنشهای بالا دستی خود به ائتلاف رسیده اند ولی در رفتارهای پایین دستی این همه اختلاف دارند. پس بیایید تا دیر نشده است در راستای نهادینه شدن نهادهای مدنی به سیل حق گرایان تحزب خواه بپیوندیم. در این راستا همه احزاب اصلاح طلب به تاسی از جبهه هماهنگی اصلاح طلبان مرکز بدون از هر گونه اختلافی رفتارها و کنشهای حزبی را طبق همه موازین و رفتارهای حزبی خود کپی رایت کرده و بکار گیرند تا به فضل خدا به یاری مردمان نیک سرشت و آگاهمان در نهادینه شدن افکار ، آرا و اندیشه های حزبی در این روزگار با موفقیت در راستای جامعه مدنی توانسته باشیم گامهای موثری برداریم. مدیریت احزاب ائتلافی در چنین چرخه گسترده ای در بین احزاب ائتلافی به صورت چرخشی بوده و آیین نامه و اساس نامه خاص خود را داشته و دارد و تمامی اندیشه و آرای حزبی برای تمامی اعضای هر حزب حکم خاص همان حزب خود را داشته و در ائتلاف ما فقط معتقد به تعهد بین شرکا به صورت دو جانبه با خواستگاه منافع حزبی و ائتلافی خاص خود می باشیم.در این ائتلافها ما از منشورهای کوتاه و دراز مدت آن هم در انتخاباتی مثل مجلس خبرگان و ریاست جمهوری و در صورت پیشرفته تر آن تشکیل کابینه ائتلافی دولت ( پارلمان توریستی) و انتخابات مجلس خبرگان رهبری جهت هر چه بروز کردن و پیشبرد اهداف عالیه جمهوریت نظام استفاده می نماییم. بنابراین ما بوشهریها علاقمند به کارکرد سیاسی برای اینکه در تداوم اندیشه و افکار و کارکرد حزبی موفق باشیم بهتر این است که کار حزبی را به احزاب واگذار کنیم و در صورت لزوم و یا نیاز ائتلاف نیروهای سیاسی را می توانیم کلید بزنیم و به هماورد و رقابت سالم با رویکرد در جامعه مدنی به جرگه کارساز سیاسی بپیوندیم و آنگاه کورس سیاسی انتخاباتی را با احزاب و جناحهای مختلف پی بگیریم، در این صورت در هم سنگ سازی اندیشه جمعی حزبی و نیروی های سیاسی خللی به وجود نیاورده بلکه رویکرد عقلانی رفتارهای ما با کنش اجتماعی ما همخوانی داشته و دارد . در این صورت در راستای فرهنگ تحزب می توانیم مدعی باشیم که توانسته ایم جامع فاخری به تن مردم خوبمان کرده باشیم که هم خوش آیند مردم باشد و هم سیکل صحیح کارکرد جمعی احزاب و نیروهای سیاسی را در مسیر خود هدایت کرده باشیم تا به امید روزی که ما اصلاح طلبان بوشهری در سایه سار یکدلی و توافق رای توانسته باشیم به این وحدت رویه خاص خود در باب تعبد پذیری ارگانیزم حزبی از دستورالعمل های مشترک احزاب در درون ائتلافها بهره بیشتری جسته باشیم .

شما را به خداوند قادر و توانا میسپارم، باشد که به همین زودی همه ی ماها تابع افکار و اندیشه و آرای مجموعه ائتلافهای همگون باشیم و از اختلاف دشمن شاد کن به تاسی از بزرگان و احزاب اصلاح طلب و نیروهای سیاسی موثر کشوری بپرهیزیم تا که شاید شعارهای محوری دکتر حسن روحانی در انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ جامع عمل بپوشانیم ، چرا که رضایت مردم در آن است ، پس بیایید بخاطر مردممان هم که شده اختلافها را کنار بگذاریم . مردمی که هم حامی ائتلاف اصلاح طلبان هستند و هم شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد، خواهان ائتلافی یک پارچه در بین احزاب هیجده گانه اصلاح طلب تحت عنوان نام و ایده ای واحد می باشند در غیر این صورت ما می توانیم از ائتلاف نیروهای سیاسی اصلاح طلب ، روزنامه نگاران اصلاح طلب و کنشگران اصلاح طلب با پیشوند عناوین ائتلاف از کاندیداهای احزاب اصلاح طلب حمایت لازم را برای پیشبرد و پیشرفت اهدافمان در نقطه مکانی و زمانی  اعلام بداریم . در حقیقت ائتلاف ها در جوامع مدنی میدان ساز و کارهای احزاب برای رسیدن به قدرت جهت تشکیل دولت مدرن هستند و بر حسب همین ادله ها ست که احزاب را جز ارکان جامعه مدنی می دانند.
پس از شما می پرسم، علت دوگانه عمل کردن این برادرانمان چیست ؟ اگر حب جا و دنیا طلبی نیست پس چیست ، بدسلیقگی تا کی و چرا، چه کسی پاسخگوی مطالبات فردای این ملت خواهد بود ؟ اگر این دو قانونمند و مسئولیت پذیرند پس چرا ساز جداگانه می زنند؟ آیا بهتر نیست تا دیر نشده یکی شوند . در کتابت احزاب و ائتلافها چنین کنشهایی تعریف خاصی ندارد ، اگر غیر از این است برای تنویر افکار عمومی ایده خود را ارایه دهند. در صورت لزوم از همه کنشگران سپهر سیاسی استان و متولیان می خواهم که کلاسهای آشنایی با تشکلها ، احزاب و نهادهای مدنی دایر نموده و بولتن هایی در دسترس علاقمندان جهت آشنایی هر چه بیشتر با احزاب قرار دهند.

مرتضی سراجی

پست های مرتبط

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *