امروز: ۱۴ تیر ۱۴۰۱

سرپاماندن بخش سلامت و صنعت بیمه در گرو استقرار نظام ارجاع است

به گزارش ایرنا، دکتر قاسم برجویی فرد روز چهارشنبه در نشست نمایندگان پزشکان شبکه های بهداشت و درمان استان بوشهر افزود: ایران در رتبه‌بندی میزان هزینه‌ای که کشورها از تولید ناخالص داخلی خود برای  نظام سلامت انجام می‌دهند، رتبه سوم دنیا را دارد.

وی بیان کرد: نبود نظام ارجاع پزشک خانواده باعث رجوع بیش‌ از حد بیمار به نظام سلامت شده و همین امر هدر رفت منابع محدود کشور را به دنبال دارد.

برجویی‌فرد گفت: رجوع بی‌حساب و کتابِ بیمار به نظام سلامت و هدر رفت منابع نیز باعث نارضایتی کادر بهداشت و درمان شده و اگر تخلفی نیز دیده می‌شود به همین دلیل است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: تعداد استاندارد رجوع بیمار به حوزه بهداشت و درمان هم باعث می‌شود کادر درمان با دقت به بیمار رسیدگی کند و هم از هزینه‌های بیهوده جلوگیری شود.

برجویی‌فرد یکی دیگر از پیامدهای مخرب نبود نظام ارجاع را استفاده افراد غیر نیازمند از خدمات بیمه‌ای رایگان دانست و اظهار کرد: بخشی از هزینه‌های بیمه باید برای افراد نیازمند هزینه شود که نبود نظام ارجاع باعث می‌شود این هزینه‌ها بدرستی به هدف نرسد.

پست های مرتبط

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.