امروز: ۲۷ تیر ۱۴۰۳

لیگ برتر فوتبال استان بوشهر در زاویه دید دوربین

یاران سبز_ مرتضی خضری: تصاویری از بازی سپاهان بوشهر و امید گناوه در آخرین هفته از نیم فصل نخست لیگ برتر استان که با نتیجه مساوی یک بر یک به اتمام رسید.

%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86 %d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c %d8%a8%d8%b1%d9%81%db%8c %d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86 %d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af %d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87 %d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af-%da%af%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%b1 %d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af %d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af-%da%af%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%87 %d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1 %d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af-%da%af%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%b1 %d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%b1 %d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%b1

پست های مرتبط

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *