امروز: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

به کسی کاری ندارم

 

❇️یاران سبز- مرتضی خضری: یک سال از روز خبرنگار در پارسال گذشت؛ رسیدیم به روز خبرنگار در امسال. خبرنگاران طی یک سال گذشته، خبرساز شدند اما خبرچین نشدند.
امروز با هیچ مسئولی، نماینده‌ای، مدیری و دبیری کار ندارم.
به فرماندار، به شهردار، به سردار، به کردار، کاری ندارم.
به آتش، به آتش خوار، به زندگی‌های به آتش گرفته، کاری ندارم.
به سیل، به سدهای شکسته، به خانه‌های ویران، کاری ندارم.
به زلزله، به ترک‌های دیوار، به آوار، به خدا کاری ندارم.
به مسئول، به فرد همیشه مجهول، کاری ندارم.
به این همه آدم بی‌کار، به اداره‌ی کار، کاری ندارم.
به راه، به چاه، به راه‌های مانده در نیمه راه، به جاده گناوه میشان، به اداره راه، به راهداری، کاری ندارم.
به اقتصاد، به تورم، به قدرت خرید، کاری ندارم.
به صف نفت، به سیمان، به سفره‌ی بی‌نان، کاری ندارم.
به خط شوتی، به جوانان بی‌پناه، به مرگ، به تیرهای پرشتاب، کاری ندارم.
به ورزش، به ارزش، به هیچ، کاری ندارم.
به بهداشت که هیچی نداشت، به بیماران در راه، به MRI، کاری ندارم.
به آموزش، به پرورش، به وعده رایگان، کاری ندارم.
به فقر، به فساد، به اختلاس، به فرار، کاری ندارم.
به برق، به قطع، به وصل، به یخچال‌های سوخته، کاری ندارم.
به زمین‌خواری، به خور خواری، به پارک خواری، به ساحل خواری، … خواری، کاری ندارم.
به کرونا، به ویروس، به جواب‌های بدون تست، کاری ندارم.
به شهرداری، به استخدام‌های اشاره‌ای، به قانون شکنان دربند، کاری ندارم.
به شورا، به قسم، به تحلیف، به تعریف، به تکلیف، به تکریم، کاری ندارم.
به امور آب، به فاضلاب، به دریا، به کنتورهای بی‌حساب، کاری ندارم.
به بانک، به بانک‌داری اسلامی، به وام‌های خود اشتغالی، به مضاربه‌های بی‌خیالی، به سود سرسام آور، به جوانان در انتظار زندان، کاری ندارم.
به نماینده، به وامانده، به درمانده، به کارهای برزمین مانده، کاری ندارم.
به جمعه، به امام جمعه، به تبلیغات اسلامی، کاری ندارم.
به بیمارستان، به تیمارستان، به نیروهای اوتی، کاری ندارم.
به پزشک، به زیرمیزی، به عمل‌های سرپایی، کاری ندارم.
به مخابرات، به مخاطرات، به قطعی اینترنت، به خط‌های پر خطا، کاری ندارم.
به گروه، به مدیر، به فضای مجازی، به لجبازی، کاری ندارم.
به استاندار، به استاندارد، کاری ندارم.
به نقد، به جوابیه‌های آبکی، به گوش کر، به حرف‌های نسنجیده، کاری ندارم.
به خبر، به خبرنگار، به عنوان خبر، به گناوه آنلاین، به گناوه پورت، به یاران سبز، به ایرنا، به فارس، به نصیر، به دریادلان، به فدک، به صدای بندر، به باشگاه خبرنگاران جوان، به چشم انداز گناوه، به مهر، به ایسنا، به ایلنا، به گناوه نت، به گناوه ۲۴، کار دارم.

چشم‌های بیدار جامعه، قلم‌های به نیام نرفته و به زندان رفته، روزتان مبارک.

پست های مرتبط

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.