امروز: ۰۴ اسفند ۱۴۰۲

سایه روشن اطلاع رسانی دولت ؛ ضرورت کمپین سازی

سعید شمس : ورود دولت به دهمین ماه استقرار در پاستور با گسترش و سیر صعودی انتقادها از شخص رئیسی و دولت او ، همراه شده است . در این میان ، برخی منتقدان ، انگشت اتهام را به سمت ضعف تعامل دولت با رسانه ها و عدم موفقیت در اقناع و همگام سازی کاربران شبکه های اجتماعی نشانه می روند. اما واقعیت این است که ریشه اصلی فشارهای رسانه ای روی دولت را باید در برخی برنامه ریزی ها و تصمیم های بحث برانگیز، دولت جستجو کرد که با مطالبات افکارعمومی و دیدگاه های کارشناسان و رسانه ها همخوان نیست و در چنین وضعیتی ، نمی توان از تیم اطلاع رسانی دولت سیزدهم ، توقع داشت که امواج انتقادها را مهار کند.

البته پذیرش این واقعیت کلیدی ، مانع از بررسی و کنکاش وضعیت دولت سیزدهم در حوزه رسانه ها و اطلاع رسانی نیست تا بتوان از نتایح این بررسی ها ، به راهکارهای احتمالی جهت ترمیم کاستی ها و تقویت نقاط قوت موجود رسید .

«خبرآنلاین» با میرسجاد حسینی٬ کارشناس رسانه در این زمینه ،گفت و گو کرده که در ادامه می خوانید :

انتقادها به رئیسی و کابینه او افزایشی است ، در چنین فضایی، عملکرد رسانه ای دولت را طی ۹ ماه گذشته چقدر موفق می دانید ؟

این موضوع از راویه بازاریابی سیاسی ، قابل بررسی است، از این زاویه ، عملکرد رسانه ای دولت طی ۹ ماه سپری شده ، ناهماهنگ و کم‌اثر بوده و نتوانسته به بسیاری از نقدهای مطرح شده ، پاسخی درخور و اقناعی بدهد. رجوع به نوع و جهت گیری قضاوت افکار عمومی، پیرامون کارنامه دولت سیزدهم ، گواه این ارزیابی است و البته نباید فراموش کنیم ، اغلب انتقادها از عملکرد دولت از جنسی است که اقناع افکارعمومی و رسانه های پیرامون آنها ، اگر ناشدنی نباشد ، بسیار دشوار است . اما نکاتی هم هست که توجه به آنها می تواند ، بخشی از چالش رسانه ای دولت را ترمیم کند.

بطور مشخص ، چه نکاتی ؟

ببینید!‌ اگر از زاویه بازاریابی سیاسی نگاه کنیم٬ می‌بینیم که هر دولتی باید به ۲ عنصر مهم «کمپین» و «برندسازی» توجه اساسی کند. مبانی بازاریابی سیاسی ، به ویژه برای کمپین‌سازی درجلب نظر مثبت افکارعمومی به دولت، سهم و اهمیت بسیار زیادی قائل هستند . حاکمان باید بدانند٬ کمپین‌سازی ،فقط محدود به دوره رقابت های انتخاباتی نیست و در برهه حکومت‌داری هم برای شناساندن اقدامات بزرگ و کوچک مفید خود به مردم باید کمپین‌سازی های موثر و حرفه ای را در دستور کار قرار دهند.، توجه ویژه ای شود.

اگر دولت ها از این ضرورت مهم غفلت کنند، رئیسی به این نکته کلیدی ،اعتنای لازم و کافی ندارد چشم و گوش شان، درست ، کار نخواهد کرد٬ زیرا وقایع را درست نخواهند دید و از مزیت پاسخگویی به چالش ها و مطالبات مغفول ، محروم می شوند.

دست و پای این دولت ها هم بسته می شود زیرا حجم بالای انتقادهای سازنده یا تخریبی ، هجمه‌ها ، فرصت تمرکز در فعالیت ها را از دولت سلب می کند و اوضاع برای آنها پیچیده تر می شود.

ارزیابی تان از گفت و گوی هفته گذشته رئیسی جمهوری در تلویزیون چیست؟

اصولا، هر تلاشی برای ارتباط با مردم و رسانه ها ، اقدامی پسندیده است و گفت و گوی زنده رئیس جمهوری هم از این قاعده ، مستثنی نیست و البته ، رعایت برخی نکات می توانست به تاثیرگذاری بیشتر این گفت و کو کمک کند.

به عنوان نمونه ، این گفت و گو ، همزمان با پخش زنده مسابقه فوتبال استقلال و شهرخودرو ، روی آنتن رفت و طبیعی است که میلیون ها نفر طرفدار آتشین فوتبال ، تماشای مسابقه حساس تیم محبوب خود را به دیدن گفت و گوی زنده تلویزیونی رئیسی ، ترجیح دهند. به این ترتیب ، فرصت ارزنده گفت و گوی تلویزیونی رئیس جمهور، لطمه دید و به نوعی تحت تاثیر مسابقه مهم فوتبالی قرار گرفت.

همچنین این همزمانی ، موجب واکنش ها و بازتاب‌های سریع که معمولا، بلافاصله بعد از پایان گفت و گوهای زنده تلویزیونی مقامات بلندپایه ، شکل می گیرد نیز به زیان دولت شود . اگر کسی پس از پایان گفت و گوی زنده رئیس جمهور ، در فضای مجازی حضور داشته ، تایید می کند ، فضای مجازی غالب ، به ویژه در شبکه های اجتماعی در ساعات پایانی شب دوشنبه و صبح سه شنبه به کری خوانی و اظهارنظر طرفداران پرشمار استقلال و پرسپولیس ، تعلق داشت و سخنان رئیسی ، بازتابی که باید نداشت.

سایه روشن اطلاع رسانی دولت

بیشتر بخوانید:

  • تبدیل رئیسی از «سید محرومان» به آماج انتقادهای حامیان

عملکرد رسانه ای دولت رئیسی را منسجم می دانید؟

اصل مهم در کمپین‌سازی ، تقسیم وظایف و مسئولیت هاست تا تعامل با افکارعمومی و رسانه ها ، هدفمند و هماهنگ باشد. براین اساس ، مشخص می شود که چه کسانی باید درباره چه حوزه ها و موضوع‌هایی اظهارنظر کنند تا دیگران از ورود به جوزه نامرتبط با خودشان پرهیز کنند .

از این زاویه ، دولت سیزدهم ، نیازمند بازنگری است زیرا مواردی بوده مثل رقم اعلامی یارانه نقدی از سوی محسن رضایی که کار به تکذیب یا اصلاح سریع کشیده شده است. اگر کمپین شکل گیرد ، معلوم می‌شود چه کسی مجاز است به چه موضوعی ورود کند تا شاهد تناقض‌گویی نباشیم.

فقدان کمپین بر رفتار شخص رییس دولت چه تاثیری گذاشته است؟

وقتی کمپین نباشد و مسئولیت موضع گیری درباره موضوعات مهم ، بلاتکلیف بماند، رییس‌جمهوری به‌ناچار باید درباره همه موضوع‌ها ، ورود و اظهارنظر کند و واکنش های زیاد و متعددی نشان دهد که همین تکرارها ، ضریب نفوذ کلام او و حساسیت مردم برای توجه و پیگیری سخنانش را کاهش می دهد.

به عنوان تازه ترین نمونه ، رئیس جمهور در گفت و گویی که در تلویزیون داشت٬ درباره ۸ موضوع مهم حرف زد و ناخواسته ، مهمترین پیام برنامه ریزی شده که بحث واریز یارانه‌ها بود ،آنگونه که باید برای بینندگان کفت و گو برجسته سازی نشد و بخشی از زمانی که می توانست به بیان توضیحات بیشتر پیرامون یارانه ها و اقناع فزون تر مردم در این زمینه اختصاص دهد را به سایر موضوعات تخصیص داد. علاوه براین ، رئیسی برای پوشش دادن ۸ موضوع طراحی شده ، مجبور شد تا با ریتم بسیار تند سخن بگویند و طبیعتاد اشتباه‌های لفظی هم به او تحمیل شد

این در حالی است که در چنین گفت و گوهایی ، باید حداکثر ، ۴ موضوع یا محور مورد بحث قرار گیرد تا هم گوینده ، تمرکز بیشتری داشته باشد و هم بیننده ، پیام را راحت و سریع دریافت کند

شبکه های اجتماعی ، گاهی بخشی از سخنان رئیسی مانند «نهار خوردی ؟» را وایرال می کنند که با انتقاد مستقیم و غیر مستقیم مسئولان نهاد هم مواجه شده …

همه موردهای این چنینی در کنش اضطرابی ریشه دارد که خود، نتیجه نبود کمپین است٬ باید پذیرفت ، بخش زیادی از فشارها روی شخص رئیس جمهور است که باعث می شود سهو کلام ها یا اشتباه های لفظی داشته باشند که بلافاصله در شبکه های اجتماعی نشر و بازنشر گسترده می شود و با افزودن چاشنی طنز به آنها ، توجه افکارعمومی را به سمت آن بخش از سخنان رئیسی جلب می کنند.

بدیهی است ، اگر با تخصیص بودجه و کارشناس زبده، حوزه اطلاع رسانی تقویت شود و از فشار موجود روی شخص رئیسی کاسته می شود و به همان نسبت ، تعداد سهو کلام های گریزناپذیر هم کاهش می یابد.

با همه این راهکارهایی که می گویید ، باید پذیرفت که شبکه های اجتماعی به دلیل گستردگی ، دست بالا را دارند.

به نکته خوبی اشاره کردید .ببینید!‌ اگر رییسی مثلا ۱۰ سال پیش دچار این سهو کلام ها می شد، شاید کمتر کسی متوجه می‌شد. اما الان ، به عنوان نمونه ، جمله معمولی«نهار خوردید؟» در عرض چند دقیقه وایرال شده و همه از آن مطلع شدند.

به هرحال ، اگر کمپین مشخصی تعریف و اجرا شود و شخص رئیسی از وضعیت اطلاع رسانی تقریبا، یک تنه خارج شود ، شبکه های اجتماعی منتقد هم خوراک کمتری خواهند داشت و اطلاع رسانی به مردم نیز تخصصی تر و شفاف تر خواهد شد.

۲۱۲۱۱

پست های مرتبط

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *