امروز: ۰۱ خرداد ۱۴۰۳

گزارش تصویری دیدار تیم های شاهین شهرداری بوشهر و سپاهان اصفهان

یاران سبز _ محمد احمدزاده : گزارش تصویری دیدار تیم شاهین شاهین شهرداری بوشهر و سپاهان اصفهان در چارچوب هفته نهم رقابت های لیگ برتر جوانان کشور

%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86 %d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%ad%d8%a8%db%8c %d9%87%d9%88%d9%be%d9%86%d8%a7%d9%87 %d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d8%ac%d8%a8 %d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1 %d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c %d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%ae %d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%db%8c %d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%aa%d9%86%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85%db%8c %d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82-%d8%ba%d8%b1%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%af%d9%87%d9%82%d8%a7%d9%86 %d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%b1 %d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%af%d9%87%d9%82%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c %d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c %d9%85%d8%aa%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87 %d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86 %d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d8%ac%d8%a8 %d9%85%d8%ad%d8%a8%db%8c

پست های مرتبط

1 نظر

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *